کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی چیست؟
کارت عضویت همانند کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی ایران صادر می شود. کاربرد اصلی این کارت برای شرکت در کلاس های اتاق بازرگانی برای هر صنف و رشته ای به صورت جداگانه می باشد. “اتاق های شهرستان” برای اولین بار در ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹، اصلاحی ۱۳۷۳ ذکر گردید که طبق ماده فوق حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری می باشد. اتاق‌ های عضویت و بازرگانی همچنین یکی از مهم‌ترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش‌ خصوصی هستند که ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، از مهم‌ترین وظایف ایشان است.
چگونگی عضویت و مزایای کارت عضویت اتاق بازرگانی:
تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند با ارائه تمامی مدارک مورد نظر برای عضویت به اتاق بازرگانی اقدام کنند.
افرادی که عضو اتاق بازرگانی می شوند در تمام مواردی که مربوط به کالا، واردات و صادرات می شوند تصمیم گیری می کنند تا بتوانند از طریق تصمیمات مثبتی که در این اتاق گرفته می شود از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری کرده و به تولید داخلی و اقتصاد کشور از این طریق کمک کنند. و به دنبال این هدف هستند که با بالا بردن کیفیت محصولات از واردات محصولات و ورود ارز به کشور جلوگیری کنند.
-به سرمایه گذاران اطمینان می دهد تا بتوانند برای سرمایه گذاری مطمئن تر عمل کنند. در واقع اتاق بازرگانی تجار را برای سرمایه گذاری ترغیب می کند.
-بررسی شرایط کسانی که تقاضای کارت بازرگانی دارند و صدور کارت توسط افراد اتاق بازرگانی برای افراد متقاضی
-با کشور های دوست و همسایه ای که در زمینه ای با یکدیگر فعالیت مشترک دارند اتاق های مشترکی را برگزار می کنند تا بتوانند هماهنگی های لازم را برای گسترده و بهتر فعالیت انجام دهند.
-هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و رسمی کشور جهت بهبود اوضاع اقتصادی و فعالیت های غیر نفتی
-شناسایی و بهبود کالا های صادراتی کشور
-شناسایی و واردات کالا های مرغوب تر به کشور و جلوگیری از واردات محصولات بی رویه ای که در داخل کشور نیز به تولید می رسد.
مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت:
مدارک ثبتی شرکت(شخصیت حقوقی) در صورتیکه متقاضی کارت از جانب شخص حقوقی باشد.
مدارک هویتی مدیرعامل یا شخص حقیقی
سند رسمی یا اجاره نامه با کد رهگیری به نام متقاضی کارت عضویت
اظهارنامه دفاترپلمپ و عدم سوء پیشینه کیفری
گواهی امضا
یک قطعه عکس شخص حقیقی یا نماینده شرکت

کارت عضویت

کارت عضویت همانند کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی ایران صادر می شود. کاربرد اصلی این کارت برای شرکت درکلاس های اتاق بازرگانی برای هر صنف و رشته ای به صورت جداگانه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت:
مدارک ثبتی شرکت(شخصیت حقوقی) در صورتیکه متقاضی کارت از جانب شخص حقوقی باشد.
مدارک هویتی مدیرعامل یا شخص حقیقی
سند رسمی یا اجاره نامه با کد رهگیری به نام متقاضی کارت عضویت
اظهارنامه دفاترپلمپ و عدم سوء پیشینه کیفری
گواهی امضا
یک قطعه عکس شخص حقیقی یا نماینده شرکت