نقل و انتقال برند و لوگو، ثبت رامند

نقل و انتقال برند و لوگو

برند یا ثبت علامت تجاری یکی از ملزومات غیر قابل انکار برای هر تجارت و کسب و کار می باشد. نکته حائز اهمیت این است که به ثبت برند و استفاده از آن هیچگونه مالیاتی تعلق نمی گیرد. اما در رابطه با برند مخصوصا اگر تبلیغات هدف مند و برنامه ریزی دقیقی اجرا شود تبدیل به یک دارایی با ارزش اقتصادی بسیار بالا می شود.علامت تجاری بطور کلی اعم از برند، لوگو، آرم و نام تجاری می باشد که برای شرکت های تجاری صادر می شود. گاهی علائم تجاری به نام یک شرکت ثبت می شود، اما پس از مدتی مدیران شرکت تصمیم به نقل و انتقال برند و لوگو آن می گیرند.

در این شرایط ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات چنین مقرر نموده است:
«تمامی علائم تجاری می توانند منتقل شوند. البته زمانی این انتقال به شخص ثالث قانونی و معتبر است که مقررات ثبت آن طبق قانون رعایت شده باشد و چگونگی نقل و انتقال علامت تجاری از صاحب قبلی به صاحب جدید باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد».

همچنین ماده ۱۴ همین قانون در مورد نقل و انتقال برند و لوگو از صاحبان خارجی به تابعان ایران چنین مقرر داشته است:
«هرگونه تغییر علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت و تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی خارجیان در ایران اعتباری ندارد، مگر اینکه این تغییرات در ایران ثبت شده باشد. ثبت انتقال علائم تجاری از شرکت های خارجی به شرکت های ایرانی در روی صفحه مخصوص علامت مربوط انجام شود و اظهارنامه رسمی توسط صاحب علامت یا نماینده قانونی او انجام شده باشد».

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

در چه شرایطی انتقال برند پیش می آید :
گاهی پیش میاید که شما برای ثبت یک برند ممکن است مدارک و شرایط لازم را نداشته باشید در این موقعیت این زمان است که به شما می گوید بین اخذ مدارک و ثبت برند به نام خودتان و یا صرفه جویی در زمان و استفاده از مجوزات افراد قابل اعتماد تصمیم بگیرید.

در صورتیکه به هر دلیلی از قبیل عدم دسترسی به مدارک لازم برای اخذ جواز و یا نداشتن زمان لازم که جواز را به نام خودتان دریافت کنید و یا اینکه شما ابتدای کار تصمیم داشتید با شخص یا اشخاصی به صورت مشترک یک برند را ثبت کنید و در طول راه تصمیم بر آن شد که این میزان از مشارکت برند را به یک نفر انتقال دهند

روش های انتقال برند :
۱- انتقال برند به صورت اجباری :این مورد مانند ترکه مورث وقتی که مالک اصلی فوت می کند اتفاق می افتد و چون برند ارزش مالی و مادی دارد ورثه با ارائه گواهی انحصار وراثت توسط ورثه درخواست انتقال برند را می دهند.

۲- انتقال برند به صورت اختیاری:این مورد نقل  و انتقال برند و لوگو اختیاری یا قراردادی است زمانیست که مالک برند نمی خواهد با آن برند فعالیت کند و امتیازات برند را برای همیشه یا موقت به شخص یا اشخاص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی واگذار می کند.

بدلیل اینکه در هر دو روش برند ابتدا ثبت شده هرگونه تغییرات پس از آن از قبیل اضافه کالا برند و یا نقل و انتقال و یا ارث نیز باید در اداره علامت و مالیکت معنوی به ثبت برشد و در روزنامه رسمی برای اشخاص ثالت این انتقال مالک چاپ شود و به اطلاع عموم برسد.

مواردی که در انتقال برند باید ذکر شود:
 شماره ثبت علامت تجاری در ایران.
 نام و آدرس و تابعیت مالک جدید.
 نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران.
 مدارک و اسناد قانونی انتقال مانند صلح نامه، سند انتقال
 وکالتنامه انجام انتقال در صورتی که وکیل انتقال علامت تجاری را بر عهده دارد
 تصدیق ثبت علامت در ایران

مدارک لازم جهت نقل و انتقال برند یا علامت تجاری :
 شناسنامه و کارت ملی مالک قدیم (فروشنده علامت)
 شناسنامه و کارت ملی مالک جدید (خریدار علامت)
 اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند
 سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
 مجوز فعالیت مربوط به مالک جدید برند تجاری
 شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
 گواهی انحصار وراثت (اگر نقل و انتقال جبری یا قهری باشد)
نقل و انتقال جزئی برند :
اگر مالک تمایلی به انتقال صد در صد امتیاز برند خود به شخص دیگر را نداشته باشد میتواند با توجه به مدارک و شرایط و ضوابطی که در بالا ذکر شده بخشی از مالکیت را به شخص یا اشخاص دیگر چه حقیقی چه حقوقی واگذار کند و یا اینکه برای بعضی از خدمات مشخص شده انتقال می‌یابد یا علامت تجاری برای استفاده در یک طبقه یا منطقه خاصی منتقل می‌شود.

به طور مثال مالک علامت مشخص می‌کند که از بخشی از علامت تجاری او فقط برای خدمات صادرات استفاده شود و یا حق استفاده از برند را در شهر یا منطقه‌ای خاص به شخص دیگری اعطا کند.

شرایط نقل وانتقال برندولوگو:
 اطمینان از ثبت کامل علامت تجاری در حال واگذاری
 علامت تجاری مورد نظر در زمان نقل و انتقال باید معتبر باشد و مدت اعتبار گواهی ثبت علامت تجاری نباید منقضی شده باشد.
 در صورتی که یکی از دو طرف (خریدار یا فروشنده) اشخاص حقوقی باشند، باید مدارک مورد نیاز جهت شناسایی و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره مربوطه ارائه گردد.