ثبت اضافه کالا برند

ثبت اضافه کالا برند

ثبت علامت تجاری(برند) و یا نشان تجاری(لوگو) از مهم ترین بخش های شروع کسب و کار چرا که شما اگر برند خود را تحت عنوان خاص ثبت نکنید و فعالیت تولید یا عرضه به بازار مصرف را شروع کنید خودتان با دست خودتان راه توسل به حیله و تقلب و یا حتی ضرر و ورشکستگی خود را باز گذاشته اید. که در این میان برخی افراد سود جو بعد از تمام تلاشها و صرف زمانی و هزینه های گزاف شما را نادیده بگیرند و قدم به جای رد پای شما بگذارند و راه چند ساله را یه شبه طی کنند و با ثبت برند شما به نام خودشان اقدام کنند و بازار را قبضه کنند و یا موجب بدنامی شما با ارائه کالای بد و بی کیفیت شوند.در این بین بعد از ثبت علامت تجاری می توانید با توجه به نیاز خود در بازار ثبت اضافه کالا را هم انجام دهید.
با مراجعه به مقاله فوق می توانید مراحل اولیه و مدارک ثبت برند را مطالعه بفرمایید و یا با تماس با مشاوران ثبت رامند مشاوره حرفه ای و تخصصی دریافت کنید.

 

ثبت اضافه کالای برند چیست :
وقتی می خواهید برندی را ثبت کنید نیاز به یک سری مدارک دارید از قبیل جواز یا مجوز فعالیت ، وقتی که قرار است کالا یا خدماتی را اضافه کنید باید مجوز آنرا هم داشته باشید .در صورتیکه جواز ندارید می توانید از طریق ثبت رامند هرگونه جواز اخذ کنید.

 

ثبت اضافه کالا برای خط تولیدات جدید :
فرض کنید کارخانه مواد غذایی دارید که با برند خاصی در حال اشتغال هستید و به مرور زمان خط های تولیدات را افزایش می دهید.اگر بخواهید با همان برند قبلی که در بازار عرضه شده و هزینه تبلیغات فراوانی برای بازار سازی انجام شده و موفقیت بعدی را بیش از پیش می کند، می توانید با مجوز فعالیت نام کالا و طبقه ثبتی مربوط به برند را به برند ثبتی اضافه کنید.
مدارک ثبت اضافه کالا برند:
– مجوز فعالیت مرتبط با ثبت اضافه کالا برند جدید
– مشخصات فردی و میزان مالکیت

یک نمونه از رای دادگاه در مورد اضافه کالای برند:
رای دیگری که از همین شعبه صادر گردید، دادگاه استفاده از علامت بر کالا و خدمات غیر مشابه را مورد حمایت قرار داده است. مطابق با رای این پرونده که طی شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۰۳۶ در تاریخ ۲۴/۱/۹۳ صادر گردید، دادگاه اینگونه استدلال کرد که:

……دادگاه از توجه به توضیحات خواهان به شرح دادخواست و مستندات ابرازی، نظر به اینکه علامت تجاری که عبارت است از تصویر فانتزی خطوط مخفی تو در تو است طی شماره …….. مورخ ……… به نام خواهان در ایران ثبت شده و در مواقع قانونی تمدید شده است لذا ثبت موخر عین علامت به نام خوانده اول هر چند که متفاوت از کالاهای خواهان است موجب تعارض حقوق مقدم خواهان نسبت به عین علامت و از طرفی مانع حق و حقوق خواهان مبنی بر درخواست اضافه کالا و خدمات گردیده است و دفاعیات خوانده مبنی بر عدم پذیرش اعتراض خواهان به لحاظ خارج از مهلت قانونی موثر در مقام نیست زیرا مهلت ۳۰ روز اعتراض ناظر به زمان تقدیم اظهارنامه است حال آنکه پس از ثبت علامت خواهان درخواست ابطال آن را نموده است که مستنداً به ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری دعوی وی قابل استماع است .

بنابراین، ضمن موجه دانستن آن و با عنایت به ثبت مقدم علامت به نام خواهان و وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات با استناد به مواد ۳۲ و ۴۰ و۴۱ از قانون مذکور حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و الزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان صادر و اعلام می گردد….

در واقع همان طور که ملاحظه می شود در این پرونده دادگاه به استناد اینکه خواهان از حق مکتسبه ای برای حمایت از علامت اش در سایر طبقات و کالاهای غیر مشابه برخوردار است، نه تنها اداره ثبت علائم تجاری را ملزم به ثبت علامت در سایر طبقات کرد، بلکه رای به بطلان علامت ثبتی خوانده که از عین علامت خواهان بر روی کالاهای غیرمشابه استفاده کرده است، صادر می کند.