دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ تجاری

شاید نام دفاتر پلمپ تجاری برای برخی از مؤدیان مالیاتی دلهره آور باشد اما باید بدانید طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه اشخاص حقوقی و برخی اشخاص حقیقی به جز کسبه جزئی پس از ثبت شرکت باید این دفاتر را به تناسب میزان فعالیت بصورت ۵۰ – ۱۰۰-۲۰۰ برگی تهیه نمایند.

کاربرد دفاتر پلمپ تجاری :
برای ارائه اظهارنامه و میزان هزینه ها و کارکرد باید دفاتر تجاری ارائه نمود

ضمانت اجرا عدم ارائه دفاتر پلمپ تجاری:
در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

چه دفاتر پلمپی را باید حتما برای شرکت تهیه نمایید:
از نظر ماده ۶ قانون تجات که درباره دفاتر را به ترتیب از دفتر روزنامه ، دفتر کل ،دفتر دارائی، دفتر کپیه نام برده تنها تهیه و ارائه دفاتر پلمپ کل و روزنامه کافی است.

دفتر روزنامه، دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

دفتر دارایی، دفتری است که شرکت باید هر سال لیستی کاملی از تمام دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال قبل خود را با جزییات کامل مشخص کرده و در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام شود.

دفتر کپیه ، دفتری است که شرکت باید تمام مراسلات و نامه های ارسالی و دریافتی، تلفکس، فاکتورهای خود را در آن ثبت نماید. دفاتر تجاری (به جز دفتر کپیه) بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت باید از طرف اداره ثبت شماره گذاری و امضا و پلمپ شود.

دفاتر دیگری از قبیل دفتر معین، دفتر ضمانت نامه ها، دفتر صندوق و … نیز مورد استفاده قرار می گیرد که اختیاری است و از نظر قانونی الزامی برای استفاده از آن ها وجود ندارد، بلکه برای تسهیل اداره امور شرکت ها استفاده می شود.

هر سال شما به یک دفتر پلمپ نیاز دارید که قبل از شروع سال مالی جدید باید تهیه کرده باشید. دلیل این امر که پیشاپیش باید اخذ شود اینست که تاریخ آن از ابتدای اولین روز سال درج می شود تا آحرین روز سال و برای ارائه هزینه و کارکرد در تمام روزها مفید واقع می شود در غیر اینصورت طبق آخرین تغییرات سامانه از تاریخ دریافت درج می شود و ممکن است شما برای ارائه هزینه و کارکرد خود برای تاریخ قبل از آن دچار مشکل شوید.

اگر فعالیت شما نسبت به برگ های دفاتر پلمپ تجاری تان بیشتر باشد و قبل از پایان سال تمام شود می توانید مجدد درخواست دفاتر پلمپ کنید.
بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و می بایست ، اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده را به همراه سایر مدارک به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی اصلی شرکت ارسال نماید.

دفاتر پلمپ

هزینه قانونی تهیه این دفاتر از طریق الکترونیک و سامانه پرداخت می شود.

اگر بنا به تخصص به دفاتر خاص نیاز داشته باشید ، می بایست پس درخواست از سامانه ،به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی
۱-کپی مدارک هویتی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت
۲- کپی روزنامه تاسیس شرکت
۳- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
۴- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

نکته: نتوجه داشته باشید که دفاتر پلمپ پس از پلمپ با توجه به آدرس طبق آخرین روزنامه رسمی متقاضیان ارسال می گردد و این شیوهدریافت دفاتر پلمپ در حال حاضر برای شهر ” تهران ” امکان پذیر است و بصورت سیستمی پیش می رود اما ممکن است در بعضی استان ها اینگونه ارائه نشود ، آن شهر هنوز به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان شیوه ی گذشته (دستی – درخواست حضوری در اداره های پست سطح شهر)عمل نمایند.

کد اقتصادی

شماره ای ۱۲ رقمی کد اقتصادی است که شخصیت‌های حقوقی و برخی شخصیت های حقیقی برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی قانونی به آن نیاز دارند.در واقع این فرایند تشکیل آن به شما کمک میکند تا اداره مالیات و ممیز مالیاتی مربوط به آدرس محل فعالیت خود را پیدا بیابید.
شناسه اقتصادی پیش‌نیاز شروع هرگونه فعالیت اقتصادی قانونی در ایران است،همانطور که میدانید در هر جامعه افراد زیادی درگیر فعالیت اقتصادی هستند ساماندهی این افراد، حمایت از آنها و اخذ مالیات از فعالان اقتصادی مستلزم این است که این افراد با یک شناسه منحصر به فرد شناسایی شوند. به عبارتی می‌توان گفت فعالیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی توسط افراد حقیقی یا حقوقی بدون داشتن شماره اقتصادی غیرقانونی است.
مرجع صادرکننده اداره دارایی است.
بهترین زمان اخذ این کد دو ماه بعد از ثبت قانونی شرکت می باشد.
کاربرد کد اقتصادی :
شما برای دریافت کارت بازرگانی ،حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌ها ، صدور فاکتور ، بازکردن حساب بانکی و ارزی برای شرکت و عقد قرارداد حقوقی با سایر شرکت‌ها و موسسات منوط به داشتن این کد است.. رسیدگی به دفاتر پلمپ ، فاکتورها ، صورت حساب‌های شرکت ، مالیات و معافیت‌های مالیاتی در اداره دارایی با این کد انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت این کد شناسه‌ای اختصاصی برای شما در اداره دارایی است.
نکته: شرکتهایی که کد اقتصادی ندارند مشمول قوانین معافیت از مالیات نمی شوند.
مدارک :
۱- دریافت دفترچه و تکمیل آنها
۲- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
۳- کپی مدارک ثبت شرکت(برابر با اصل شده) و کپی روزنامه های رسمی
۴- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس
۵- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره رسمی یا با کد رهگیری معتبر که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
۶- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
۷- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی
۸- گواهی امضا از صاحبان حق امضا شرکت
دریافت کد اقتصادی از طریق اینترنت ۵ مرحله دارد.
پیش ثبت نام
صحت سنجی
تولید و ارسال نام کاربری
ثبت نام
صحت‌سنجی میدانی
کد اقتصادی جدید و کد اقتصادی قدیم
ثبت‌نام جهت دریافت شماه اقتصادی جدید؛ برای کلیه مؤدیان حقوقی اجباری است، زیرا این کد جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی، گمرکی و اقتصادی کشور خواهد شود.
این کد با کد ۱۲ رقمی که در حال حاضر طی تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط اداره امور مالیاتی صادر می شود؛ متفاوت است.
جهت دریافت این کد حتما بایستی تشکیل پرونده در دارایی انجام شده باشد سپس از طریق ثبت نام سیستمی طی سه مرحله بایستی نسبت به اخذ کد جدید اقدام شود.
تفاوت کداقتصادی قدیم وجدید:
هر دو کد، ۱۲رقمی هستند و هر دو هم از اداره دارایی صادر میشود. در واقع با نمونه قدیمی، تشکیل پرونده دارایی و تعیین حوزه مالیاتی انجام میشود. کد اقتصادی جدید متناسب و مطابق با سیستم جامع مالیاتی جدید طراحی شده است اما در حال حاضر کدی صادر نشده و فقط ثبت نام انجام شده و کد رهگیری ثبت نام ارایه میشود.
موارد کاربرد کد اقتصادی جدید:
– پیش نیاز ارایه اظهارنامه مالیاتی
– اخذ کارت بازرگانی
– اخذ گواهی ارزش افزوده
با توجه به اینکه اظهارنامه های مودیان مالیاتی صرفا به صورت الکترونیکی قابل ارایه است، مودیان جهت مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی نسبت به ارایه اظهارنامه های مالیاتی به کد اقتصادی جدید نیاز دارند؛ در صورت عدم اقدام جهت اخذ کد اقتصادی جدید، اطلاعات اظهارنامه توسط سیستم پذیرش نخواهد شد و همچنین امکان پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی توسط مودیان وجود نخواهد داشت. طبق برنامه‌ریزی انجام شده کلیه فعالان اقتصادی که در تجارت خارجی با گمرک جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارند (صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران گمرکی و…) لازم است شماره اقتصادی جدید را به همراه کد اقتصادی قدیم دریافت نمایند.
مراحل اخذ کد اقتصادی جدید:
۱) ثبت نام اولیه ۲) اخذ بسته نام کاربری و کلمه عبور ۳) ثبت نام نهایی
در تمامی مراحل جهت جلوگیری از بروز مشکل بایستی تمامی اطلاعات صحیح و مطابق با واقع باشد.

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورهای جهان همان مالیات بر مصرف است که اعمال می شود طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده نام دارد.این گواهی نامه از سوی اداره مالیات به مدت یک سال یا شش ماه تحت قالب گواهینامه VAT در یک برگه A5 صادر می شود. این نوع مالیات فقط شامل تولید کننده اصلی نیست بلکه هر واسطه ای در قالب خریدار یا مصرف کننده موظف است یکبار آن را پرداخت کند.

چه اشخاصی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند؟
همه افراد حقیقی که درای کسب و کار و درآمد هستند و این درامد را از راه فروش کالا و خدمات دریافت می کنند موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده مگر آنکه شغل و محصول و خدمات آنها طبق قانون معاف باشد مانند فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و کود و بذر و فروشندگان شیر خشک و تعدادی دیگر هستند.
کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد ( کالا و خدمت ) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفاَ معاف موضوع ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده(همان افراد معاف از پرداخت ارزش افزوده)، که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند ، مشمول اجرای قانون خواهند شد.
اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای قانون فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد ( کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت ( عرضه و کالا و ارائه خدمات ) مشمول اجرای قانون می باشند.

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل می باشد:
۱- برنج ، سویا ، نان ،شکر ، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، آرد خبازی ، پنیر ،حبوبات، شیر ، قند ، روغن نباتی و گوشت
۲- اموال غیر منقول
۳- فرش دستباف
۴- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد
۵- صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدمات بانکی و اعتباری بانکها ، صندوق تعاون و موسسات و تعاونی های اعتباری
۶- محصولات کشاورزی فرآوری نشده
۷- خوراک دام وطیور
۸- دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان

۹- موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیأت وزیران و حوزه های گیرنده هدایا ، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها
۱۰ _ انواع کود ، سم ، بذر ، نهال
۱۱- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی
۱۲- کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات

۱۳- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴– خدمات درمانی ( انسانی ، حیوانی ، گیاهی )، خدمات توانبخشی و حمایتی، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی
۱۵- امور اقتصادی و دارایی ، درمان وآموزش پزشکی ، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری ، بهداشت ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد
۱۶ _ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود .
۱۷-اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود
طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مرزهای رسمی کشور، مشمول مالیات این قانون نمی باشد و چنانچه مالیاتی در این باره پرداخت شود، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک ، میتوان مبلغ را باز پس گرفت.

تبصره _ چنانچه مسافران کشورهای خارجی بابت خرید کالاها، مالیاتی پرداخت نمایند، تا دو ماه پس از تاریخ خرید آن ها، پس از ارایه اسناد و مدارک قابل دریافت خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اولیه ارزش افزوده
۱).تصویر مدارک شناسایی کلیه ی اعضای شرکت
۲) کد اقتصادی
۳) آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
۴) گواهی فعالیت یا نام شرکت در سامانه رتبه بندی
۵) نشانی و کد پستی پیمانکار
۶) کد پستی دفتر و محل فعالیت
۷) نام بانک شرکت و اطلاعات مربوط به حساب

نحوه صدور گواهی ارزش افزوده
افرادی که در سازمان امور مالیاتی مسئول رسیدگی به مدارک و درخواست های مودیان هستند به سایت مراجعه کرده و بر اساس لیست مودیان درخواست انها را مورد بررسی قرار می دهند در این بررسی بند های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ فرم باید تکمیل شده و تایید شود و تایید ان منوط به مطابق بودن با دستوالعمل ها است.
پس از تایید درخواست و مدارک ارسال شده مودیان دوره صدور گواهی هم که برای مودیان دارای بدهی شش ماهه و برای مودیان فاقد بدهی قبلی یک ساله می باشد تایید می شود و برای بررسی به سامانه مدیریت سازمان امور مالیاتی ارسال میشود .
مدیریت سازمان در بررسی نهایی در صورت عدم وجود نقص اقدام به تایید نهایی کرده و کاربران سازمان امور مالیاتی موظف می شوند در مرحله آخر این گواهینامه را چاپ کرده و برای امضا به ریاست ارسال نمایند
پس از چاپ و امضا گواهینامه به صورت پست سفارشی به آدرس قید شده در اسناد مودیان ارسال میشود . نکته مهم در خصوص گواهی ارزش افزوده اینکه در هر مرحله ای اگر به تشخیص سازمان امور مالیاتی مودی تخلفی مرتکب شده که باعث لغو گواهینامه گردد اعتبار آن حتی اگر از مدت اعتبارش مانده باشد از بین خواهد رفت و مودی نمی تواند برای امور مالیات بر ارزش افزوده به آن استناد کند .
قبل از ارسال گواهی به صورت پست سفارشی مودیان می توانند به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و با استفاده از کد پیگیری خود از وضعیت صدور یا عدم صدور و مدت اعتبار گواهینامه خود مطلع شوند .