نوشته‌ها

ثبت شرکت رامند

ثبت شرکت و میزان سهام

ثبت شرکت و میزان سهام
برای چه باید شرکت خود را ثبت کنیم ؟
شاید خیلی از فعالیت ها را بشود از طریق بازاری و کسبه ای جزئی پیش برد اما برای انسجام کار و ارائه یک شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اصلی و سرمایه گذار بهتر است به صورت شرکت ثبت شده ادامه دهیم. البته مزایای دیگری هم امکان دارد انگیزه ما برای ثبت شرکت باشد مثل استفاده از برخی تعرفه های مالیاتی که فقط به بعضی از تخصص ها در قالب مجموعه ثبت شده لحاظ می شود . یا نه،سیاست و نظم عمومی کشور برای برخی از مشاغل باید در قالب یک مجموعه، موسسه یا شرکت ثبت شده باشد مثلا دفاتر خدمات مسافربری و جذب توریست. برای شرح بیشتر می توان به بعضی اعمال حقوقی و قرادادی اشاره کرد که اگر یک طرف قرارداد نهاد دولتی، شرکت دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی باشند ترجیح میدهند با یک شرکت ثبت شده که خودش به تنهایی دارای شخصیت مستقل از انسانهای تشکیل دهنده است ، مکان مشخص دارد و سرمایه ای دارد که ضمانت اجرای آن می توانند حساب کنند قرارداد تنظیم کنند.

ثبت شرکت و میزان سهام هر شخص به تناسب اعتبار و میزان آورده و توافق موسسین بستگی دارد.

طبق قانون تجارت ایران شرکت و یا موسسه حداقل باید طبق کلمه “شراکت” از دو نفر تشکیل شده باشد و هیچ فردی نمی تواند صد در صد سهام را داشته باشد .امکان دارد که مثلا در شرکت مسئولیت محدود برای یک نفر چندین سمت یا فقط منحصرأ مدیرعامل محور باشد اما سهام یا سهم الشرکه باید حتی یک در صد هم شده به شخص دیگری تعلق داشته باشد.
شرکت های سهامی که باید باالجبار بازرس اصلی و علی البدل داشته باشند هم می توان برای بازرسین سهامی در نظر گرفت.
در شرکت های سهامی نمی توان از اقوام و یا وارثین طبقات مشخص ارث انتخاب نمود اما برای میزان سهام هیچ مانعی سر راه وجود ندارد و در ثبت شرکت و میزان سهام متعلقه کاملا دستتان باز است.

سهام ممتاز
می توان برای برخی از سهامداران به خاطر حسن شهرت، تخصص، تدبر و یا هر علت دیگری سهام ممتاز در نظر گرفت.که این نیاز به توافق اکثریت اعضای هیئت مدیره دارد.

شرکت سهامی خاص از حداقل از ۳ نفر سهامدار و دو نفر بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل تشکیل می گردد.
اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند.

سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم میگردد

سهامداران در زمان تاسیس شرکت باید حداقل%۳۵ سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تاسیس که نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح حساب می نماید واریز نمایند
سهام باید به بانام یا بی نام یا ترکیبی از بانام و بی نام تقسیم گردد.
بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.
اعضا هیئت مدیره و بازرسین باید بالای ۱۸ سال باشند و سوء پیشینه کیفری نداشته باشند.

افراد خارجی نیز می توانند بدون حضور هیچ شخص ایرانی در ایران شرکت تاسیس کنند اما نمیتوانند نام خارجی برای شرکت انتخاب کنند. و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی هم میتوانند شرکت ثبت کنند.

۳۵ درصد از سرمایه شرکت که توسط موسسین باید مدتی بلوکه شود می تواند بدون محدودیت هر بانکی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین
۲-گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و بازرسین
۳-امضاء اظهارنامه و اساسنامه
-۴گواهی و فیش بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت

 

شرایط اختصاصی شرکت مسئولیت محدود
• این شرکت با حداقل دو نفر که به مفهوم واقعی شراکت تشکیل شود است
• سرمایه این شرکت هرگز به سهام تبدیل نمی شود
• طبق دستورالعمل اداره ثبت شرکتها شرکت مسئولیت محدود نمی تواند تبدیل به سهامی خاص شود
• مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت شرکت مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده است‌
نقل و انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود به دو روش اجرا می شود یکی از طریق تنظیم سند رسمی و پرداخت مالیات به اداره دارایی و روش دیگر با تنظیم صورتجلسات و ارائه به اداره ثبت شرکتها است.
• در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل، اقرار به دریافت نماید وشرایط پرداخت شرکت سهانی خاص یعنی حداقل به میزان ۳۵ درصد سرمایه در حساب بانک به نام شرکت در شرف تاسیس نیازی نیست و متعاقب آن به ارائه گواهی بانکی هم نیازی نیست. صرف ذکر سرمایه در مدارک ثبت شرکت و اقرار مدیر عامل کفایت می کند.
• در شرکت با مسئولیت محدود،مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود اما می توانند به هر دلیل از شرکت خارج گردند که این مورد مستلزم ثبت تغییرات و چاپ در روزنامه رسمی می باشد و برعکس شرکت سهامی خاص این زمان مدیریت محدود به یک دوره دو ساله نیست.
• انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای شرکت مسئولیت محدود اجبار نیست و مخصوص شرکت سهامی خاص است اما درصورتیکه تعداد اعضای مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد به هیئت نظار نیاز است.
• در شرکت مسئولیت محدود سهام یا سهم الشرکه وثیقه برای مدیران نداریم
• اعضای هیئت مدیره مسئولیت محدود میتواند از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب شود.

اختصاص سرمایه در شرکت مسئولیت محدود
برعکس تعریف دقیق میزان سرمایه در قانون تجارت درباره شرکت سهامی خاص این مورد در مسئولیت محدود اعلام نشده و از روال سهامی خاص تبعیت می شود . پس حداقل میزان سرمایه در شرکت مسئولیت محدود ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

افراد زیر ۱۸ سال نمیتوانند به عنوان اعضای هیئت مدیره سمتی در شرکت داشته باشند اما میتوانند سهم الشرکه داشته باشند

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان سهم الشرکه
۲-گواهی عدم سوء پیشینه
۳-امضاء شرکتنامه و اساسنامه

ثبت شرکت رامند

شرکت حقوقی

شرکت حقوقی 
شناخت نهاد شرکت تجاری و تجزیه و تحلیل ماهیت آن ، مستلزم بررسی مفهوم شرکت، انواع شرکت و سپس تبیین جایگاه شرکت تجاری در تقسیم بندی انواع شرکت است.چرا که شرکت تجاری از اشکال امروزین و پیچیده مشارکت است و همانگونه که خواهیم دید علاوه بر پذیرش قواعد و مقررات ویژه از مفهوم سنتی و عرفی خود به دور افتاده است.
شرکت، امروزه دارای مفاهیمی چنان گسترده و در عین حال ناهمگون است که تعریف شرکت تجاری در برخی نظامهای حقوقی امروزین محوری ترین عنصر تعریف سنتی شرکت و مشارکت را در خود ندارد.این دگرگونی با توجه به پذیرش شرکت های یک نفره، به ویژه در کشورهای عضو جامعه اروپایی شایسته توجه است.
شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می شود.این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی و از جمله ازدواج را در بر می گیرد.با این حال، در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می رود.با توجه به اینکه شرکت در معنای اخیر، چه از جهت تعریف و چه از حیث اجزای متشکله آن، از تنوع گسترده ای برخوردار است ، لذا بررسی و تحلیل انواع شرکت ضروری به نظر می رسد.
انواع شرکت
ممکن است گفته شودبا توجه به تحولات حقوقی در حوزه شرکتداری و بنگاههای اقتصادی، تقسیم بندی های سنتی که در آن ، شرکتها رابه دو بخش مدنی و شرکتهای تجاری دسته بندی می نماید،پاسخگوی تحولات و واقعیات جامعه امروز نیست.چرا که برخی از موسسات و شرکتهایی که به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده اند، در زمره شرکتهای مدنی و دسته بندی شرکتهای تجاری قرار نمی گیرند.
با ملاحظه نکته بالا شاید بتوان دسته بندی دیگری از شرکتها تحت عنوان شرکتهای اقتصادی و مدنی ارائه داد.لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی(شرکتها-موسسات)دارای دو مصداق شرکتهای تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور از جامعیت لازم را برخوردار نبوده و موجب سردرگمی در تعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکتهای مدنی و اقتصادی خواهد شد.برای مثال با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگر چه شرکتهای تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمی آیند لکن با ملاحظه اهداف چندگانه آنها به نحو منعکس در ماده یک همان قانون بی تردید در شمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.
شرکتهای مدنی:
شرکت مدنی به نحو مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری،معادل شرکت مدنی تلقی می گردد، اگرچه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری، لزوما مدنی تلقی نمیگردد.
عقد شرکت در معنی خاص در ماده ۵۷۱ قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه” مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شرکا توصیف نمود.
ماده بعدی این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری و قهری تقسیم می نماید.در شرکت اختیاری مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آن مثلا از طریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آورند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحدی قهراَ به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحدی را به وجود می آورند.در اینجا بر خلاف تعریف شرکت در معنای عام، شیء واحد مد نظر است.در حالی که در تعریف نخست، مال واحد مطرح نیست.افزون برآن، در تعریف شرکت مدنی به معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد. در حالی که در تعریف دوم (شرکت مدنی در معنای خاص)اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود.
با توضیح بالا تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
۱٫در شرکت تجاری، قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت)با شرکا مبذول داشته است.بدین منظور ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط، حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تأمین و تضمین گردد.بسیاری از مقررات شرکت های تجاری برخلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.مثلاَ، تشریفات تشکیل شرکت، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتاَ آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است.در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند.
۲٫در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل ار اعضا متولد می شودکه حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد.در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود.
۳٫در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر شرکا نیز بدون رعایت ترتیب، اعمال حق خواهند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواهند رفت.در حالی که در ثبت شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت،بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است.
۴٫در شرکت مدنی،در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال می گردد، در صورتی که اگر شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.

شرکت مسئولیت محدود

این نوع شرکت با حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه و با حداقل دو نفر عضو هیئت مدیره تشکیل می شود. اگر برای تعداد افراد که در شرکت حضور داشته باشند مشکل دارید پیشنهاد ما به شما ثبت این نوع شرکت می باشد. در شرکت مسئولیت محدود سهم الشرکه داریم و هر شخص به نسبت سهم الشرکه خود در مقابل طلبکاران شرکت مسئول است.

با ثبت رامند تخصصی شرکت مسئولیت محدود ثبت کنید

.

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص با حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه و با حداقل سه نفر عضو هیئت مدیره تشکیل می شود. سمت ها به انتخاب شماست . این نوع شرکت باید با نامی متمایز از دیگر شرکت ها ثبت شود در صورتیکه برای این مورد مشکل دارید، در انتخاب نام شرکت حتما از مشاوره و پیشنهادات ثبت رامند استفاده کنید

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت، قانون تجارت در ایران شرکت را از شراکت حداقل برای دو نفر میشناسدو در قالب یک قراردادی مابین افراد حقیقی و حقوقی اما تحت چهارچوب تعیین شده توسط قانون تجارت برای دستیابی به سود و منفعت شکل می گیرد.
منظور از شخص حقیقی همان بشر یا انسان است و منظور از شخص حقوقی شخصی است انسان نیست و از آن زمانی که انسانی آن را ایجاد کند به اعتبار او شخصیت پیدا می کند و ماهیت پیدا می کند.
ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت را به این هفت دسته تقسیم می کند
۱ـ شرکت سهامی
۲ـ شرکت با مسئولیت محدود
۳ـ شرکت تضامنی
۴ـ شرکت مختلط غیرسهامی
۵ـ شرکت مختلط سهامی
۶ ـ شرکت نسبی
۷ـ شرکت تعاونی تولید ومصرف
برای هر کدام قوانین خاصی وضع نموده است و چهار چوب خاصی بین شرکاء و شرکاء با اشخاص ثالث تدبیر کرده است.
شرکت سهامی به دو نوع سهامی خاص و عام تقسیم میشوند:
شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و قسمتی از سرمایه این شرکتها از طریق فروش سهام به مردم تامین میشود.
نحوه تشکیل شرکتهای سهامی عام:
ابتدا لازم به ذکر است جهت ثبت شرکتهای سهامی عام می بایست حداقل سرمایه شرکت ۵،۰۰۰،۰۰۰ریال باشد و همچنین تعداد موسسین در بدو امر نباید کمتر از ۳ نفر باشد.
مراحل ثبت شرکت سهامی عام:
۱) اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه و به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
۲)افتتاح حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها.
۳)موسسین باید لاقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل ۳۵%مبلغ تعهد شده را به حساب شرکت سپرده نمایند.
۴)اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه شده به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه موسسین رسیده را به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

ثبت شرکت سهامی خاص

طبق ماده ۲ قانون تجارت شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود، ولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی باشد. ،مثلا چنانچه فعالیت شرکت سهامی خاص در زمینه خدمات نظافتی،حسابداری،تعمیر و و… بدون در نظر گرفتن موضوع بازهم این شرکت چون سهامی خاص است تجاری محسوب می شود.
شرکت سهامی خاص از حداقل از۳ نفر سهامدار و دو نفر بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل تشکیل می گردد.
اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند.
سرمایه شرکت به قطعات مساوی سهام تقسیم میگردد
سهامداران در زمان تاسیس شرکت باید حداقل%۳۵ سرمایه شرکت را به حساب شرکت در شرف تاسیس که نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح حساب می نماید واریز نمایند
سهام باید به بانام یا بی نام یا ترکیبی از بانام و بی نام تقسیم گردد.
بازرسین نباید با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.
اعضا هیئت مدیره و بازرسین باید بالای ۱۸ سال باشند و سوء پیشینه کیفری نداشته باشند.

افراد خارجی نیز می توانند بدون حضور هیچ شخص ایرانی در ایران شرکت تاسیس کنند اما نمیتوانند نام خارجی برای شرکت انتخاب کنند. و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی هم میتوانند شرکت ثبت کنند.

۳۵ درصد از سرمایه شرکت که توسط موسسین باید مدتی بلوکه شود می تواند بدون محدودیت هر بانکی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

۱_کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین
۲_گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و بازرسین
۳_امضاء اظهارنامه و اساسنامه
۴_گواهی و فیش بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت